Magamról

Saját fotó
Veszprém, Veszprém, Hungary
"Igazságot Magyarországnak!!!" - "Justice for Hungary!!!" - "Egy út van én ebben hiszek,a mindent elsöprö Szeretet,a rossz felett gyözni fog a Jóóó..." - "...a szándék meleg,A Kevés is Több lesz ha a SZÍVED adod vele..." - "Hiszek egy Istenben,Hiszek egy Hazában,Hiszek egy Isteni Örök Igazságban,Hiszek Nagy-Magyarország feltámadásában!!!" - "Egy az Isten,egy a NEMZET,bármily sebzett,bármily gyenge!!!" - "Érted élünk Drága Hon,VESSZEN,VESSZEN TRIANON!!!"

2011. szeptember 26., hétfő

Ez érdekes,olvassd el!!!

Kevesen tudják, hogy Nostradamus élete végén,
öregen és betegen
megrendelést kapott egy
magyar főembertől, hogy írjon
próféciákat Magyarországról. Ez a "nagyhírű és vitéz" nemzet
fia - mint ahogy az utolsó
versszakokban olvashatjuk -
háromezer ezüstöt fizetett
Nostradamusnak ezért a
munkáért. A megrendelő személyében gróf. Zrínyi
Miklósra ismerünk, a szigetvári
hősre, aki valóban három
hónappal élte túl a jóslatok
szerzőjét, s 1566. szept. 8.-án
halt hősi halált. Mint a vers megjósolja, a
"pogány" török még valóban
120 évig uralja Magyarországot,
és Zrínyi valóban két nép, a
magyar és a horvát közös hőse,
hisz Csáktornya szülötte. 62./ Lesz majd, hogy a pénz egyre
kevesebbet ér, s az emberek apraját eldobják, és hiába lesznek a pénzek
egyre szebbek, súlyuk miatt már a koldusok
sem hordják. Értéke nem lesz semmi a
munkának, és nem lesz semmi haszna a
pénznek, uzsorások magyar földre
licitálnak, gazdagok helyett fizetnek a
szegények. 64./ Róka, s hiéna vezeti a népet, alattuk szétesik az ország, a róka egyedül sokat téved, a hiéna megássa a sírját. Végtelen a nép ostobasága, de lassan feltámad az új erő, nem hallgat róka hiéna szavára, Pannónia nem lesz dögtemető. 75./ Jön új nemzedék, mely erős
lesz, és nem szégyelli többé, hogy
magyar, a vének nemzedéke önmagán
erőt vesz, s nem csak önmagának túr és
kapar. Erkölcsében megújul majd az
ország, és végre büszke lesz minden
fia, mert ámulatba ejti egész
Európát ezerszáz évnek elteltével
Pannónia. 84./ Az írott szó elhal majd, és egyre szegényebb lesz a
beszéd, a nemzetre egy talány hoz bajt, mely elveszi az emberek eszét. Egész nap otthonukban ülnek, bámulnak hazug, mozgó
képeket, s mire a bálványok ledőlnek, már alig születnek gyermekek. 94./ Keletről primitív barbár horda
tör nagy magyarságra nem először. A nép minden vagyonát
elhordja, a csőcselék a mélyből előtör. Megérkeznek a haza elárulói, sértődöttek és idegenek, tíz évig tudják a népet zsarolni vörös és sárga a címerben
eggyek. 86./ Ötven esztendő lejártán új világ
lesz, a magyarok végre kézbe veszik
sorsuk. Nem a pénz lesz az úr, hanem a
munka, a törvény az uzsorásokat
súlytja. Az ország még sokáig nem lesz
gazdag, de többé senki sem hal éhen, a néppel új királyt is
választanak, s kezdődik előlröl minden, mint
régen. 97./ Csak temetni tudnak, nem
ünnepelni, erejük gyorsan elfogy,
szalmaláng, türelmesek, de kitartásuk
semmi, vezérük rosszul végzi
mindahány. Költőiket elfelejtik gyorsan, akárcsak régi énekeiket, magyar se marad sok a honban, de magyarul szólnak - az
idegenek. 89./ Amit értelmes elme el sem
képzel, az megtörténik majd
Hungáriában. Senki nem boldogul erővel, sem
ésszel, csak gyilkos ármány és
ravaszság van. Dolgozni akarnál, de nincs
munka, pedig a földek parlagon
hevernek, aki eddig a munkáját csak unta, most koldusa lesz az
idegeneknek. 98./ Immár vén és beteges
koromban távoli nemzetnek ködképeit
láttam, Isten a tanúm, hogy amit eddig
mondtam, megtörténik egyszer majd a
valóságban. Nagyhírű és vitéz nemzet fia
kérte, lebbentsem előtte föl a jövő
fátylát - háromezer ezüst volt a
munkám bére, örvendenek neki koldusok és
árvák. 90./ Az erdőn túl él az ország jobbja, de számában kisebbek része, földjét az erősebb elrabolja, ezeregyszázból nyolcvan évre. Már csupán nyelvében él, de él
még, s gyarapszik, míg Erdőn innen
fogynak, az ő küzdelmük hozza el a
békét és egységét minden
magyaroknak. 99./ Akinek mindezt írtam
rendelésre, három hónappal él tovább, mint
jómagam. Csatát veszít, de a harcnak nem
lesz vége, minden ledőlt toronynak súlya
van. A pogány még százhúsz évig itt
lesz, de egyre jobban gyengül - személye két nemzet közt híd
lesz, s utódja nagy művet ír a
küzdelemről...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése