Magamról

Saját fotó
Veszprém, Veszprém, Hungary
"Igazságot Magyarországnak!!!" - "Justice for Hungary!!!" - "Egy út van én ebben hiszek,a mindent elsöprö Szeretet,a rossz felett gyözni fog a Jóóó..." - "...a szándék meleg,A Kevés is Több lesz ha a SZÍVED adod vele..." - "Hiszek egy Istenben,Hiszek egy Hazában,Hiszek egy Isteni Örök Igazságban,Hiszek Nagy-Magyarország feltámadásában!!!" - "Egy az Isten,egy a NEMZET,bármily sebzett,bármily gyenge!!!" - "Érted élünk Drága Hon,VESSZEN,VESSZEN TRIANON!!!"

2011. szeptember 21., szerda

FIGYELEM!!! Rendőrségi figyelmeztetés!

Rendőrségi
ajánlás a népszámlálás
időszakára - Óvakodjunk a
trükkös csalóktól Védjük
lakásunkat, udvarunkat és
kertünket. 2011. október 1-je
és október 31-e közötti
időben nép- és
lakásszámlálásra, továbbá az
ebből kimaradtak 2011.
november 8-ig történő
pótösszeírásra kerül sor. A
bűnözők viszont ebben az
időszakban sem pihennek,
kihasználhatják ezt
lehetőséget, hogy pénzhez,
értékhez jussanak. Módszerük
legfőbb jellemzője lehet
például, hogy
számlálóbiztosnak kiadva
magukat kihasználják az
emberek jóhiszeműségét,
gyanakvásának hiányát és
figyelmüket elterelve
otthonaikba könnyű szerrel
bejutva tőlük különböző
értékeket (pl.: ékszereket,
készpénzt, stb.)
tulajdoníthatnak el.
Rendőrségi tapasztalat, hogy
a lopás tényét legtöbbször
csak később észlelik a
sértettek. Előfordulhat
viszont, hogy a kiszemelt
áldozat már azonnal észleli a
lopást, de FELHÍVJUK A
FIGYELMET, hogy ellenállni
csak az adott helyzet
mérlegelésével szabad, mert
az addig „csak”
megtévesztésre,
figyelemelterelésre
koncentráló elkövető a
zsákmány megszerzése
érdekében, akár a testi
épséget veszélyeztető
magatartást is tanúsíthat,
erőszakot alkalmazhat.
Célszerű mások (szomszédok,
járókelők) segítségét kérni. Mi
jellemző a trükkösen
elkövetett lopásra, illetve
csalásra? Az elkövetőkre
jellemző, hogy küllemük
ápolt, rendezett, modoruk
megnyerő, határozott
fellépésükkel beférkőzhetnek
az emberek bizalmába.
Sokféle hihető, életszerű
történetbe, legendákba
szövik bele a valójában
megtévesztő és mindig
haszonszerzésre irányuló
mondandójukat. A
népszámlás során „hivatalos
személy”-nek kiadva magukat
járhatnak házról házra, majd
miután bebocsátást nyernek a
lakásba, vagy házba, az
alkalmas pillanatban
elemelhetik értékeket. Bárhol
felbukkanhatnak az ország
területén! A bűnelkövetők
feladatmegosztása
kifinomult, modern hírközlési
kommunikálnak, és
sorozatban követhetnek el
hasonló bűncselekményeket.
Kérjük, hogy a későbbi
felderítés érdekében a lehető
legtöbb adatot adják
számunkra az elkövetőkről, az
általuk használt gépjárműről.
Miről ismerhető fel a
számlálóbiztos? Magyarország
területén 2011. szeptember
27. és 30. közötti időben,
mintegy 40 000
számlálóbiztos minden egyes
lakott épületbe (lakás, családi
ház) eljuttat egy-egy
úgynevezett adatfelvételi
csomagot. Ezen szerepel az
összeíró személy neve,
azonosítója és telefonszáma.
eszközökkel Az
számlálóbiztosok személyét a
Központi Statisztikai Hivatal
ingyenesen hívható, zöld
számain ellenőrizhetik le!
06-80-200-014,
06-80-200-224 A
számlálóbiztos magát
számlálóbiztosi igazolvánnyal
igazolja, amelyen szerepel a
neve és aláírása, az
azonosítószáma, valamint a
kártya hátoldalán a település
jegyzőjének az aláírása. A
számlálóbiztosi igazolvány
kizárólag a számlálóbiztos
személyazonosságát igazoló
fényképes igazolvánnyal
(személyi igazolvány,
jogosítvány, útlevél) együtt
érvényes. 2011. október 1. és
31. közötti időben a
számlálóbiztosok felkeresik a
lakásokat az összeírás,
valamint a papír alapú
önkitöltős kérdőívek
begyűjtése miatt. 2011.
november 1. és 8. között
pótösszeírásra kerül sor a
kérdező biztosok által,
hagyományos úton, továbbá
lehetőség nyílik az
összeírásra, a település
polgármesteri hivatalában. .
Amennyiben bármely okból
kétsége merülne fel, értesítse
a rendőrséget az ingyenesen
hívható 107, vagy 112-es
számon! Hogyan előzhetjük
meg a bajt? A népszámlás
időszaka mindenki előtt
ismert. Annak érdekében,
hogy ne váljanak trükkös
lopás, vagy csalás áldozatává,
készüljenek fel a
számlálóbiztosok fogadására,
akiknek érkezéséről az
adatszolgáltatói csomagon
vagy a címen hagyott
értesítőn megadott
elérhetőségen
tájékozódhatnak. A
népszámlálás során a
személyes okirataikat a
számlálóbiztosok nem
kérhetik el, ők viszont hitelt
érdemlően, okmányaikkal
tudják magukat igazolni. Ha
idegent engednek be
otthonukba, soha ne hagyják
felügyelet nélkül! Több
ismeretlen látogató esetén,
ha lehetőség van rá, javasolt
egy rokont, vagy szomszédot
is áthívni a biztonság
megteremtése érdekében. A
számlálóbiztosok érkezése
kiszámítható, de mint arra
felhívtuk a figyelmet ebben
az időszakban
megjelenhetnek a trükkös
csalók is. Az áldozattá válás
elkerülése érdekében
értékeit (ékszerek, készpénz,
takarékbetétkönyv,
bankkártya, stb.) kezelje a
személyes okmányaitól
(személyi igazolvány,
lakcímkártya, útlevél,
jogosítvány, TAJ kártya, adó
kártya, stb.) külön. Mi a
teendő a bajban? Azonnal
értesítse a rendőrséget az
ingyenesen hívható 107-es,
vagy a 112-es segélyhívó
számokon, vagy korábbi
bűncselekményre utaló adat
esetén névtelenül hívhatja a
rendőrség által működtetett
Telefontanú ingyenes számát
is: 06-80/ 551-111.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése