Magamról

Saját fotó
Veszprém, Veszprém, Hungary
"Igazságot Magyarországnak!!!" - "Justice for Hungary!!!" - "Egy út van én ebben hiszek,a mindent elsöprö Szeretet,a rossz felett gyözni fog a Jóóó..." - "...a szándék meleg,A Kevés is Több lesz ha a SZÍVED adod vele..." - "Hiszek egy Istenben,Hiszek egy Hazában,Hiszek egy Isteni Örök Igazságban,Hiszek Nagy-Magyarország feltámadásában!!!" - "Egy az Isten,egy a NEMZET,bármily sebzett,bármily gyenge!!!" - "Érted élünk Drága Hon,VESSZEN,VESSZEN TRIANON!!!"

2013. március 27., szerda

Ahogy én látom - pár gondolat a cigány és a zsidókérdés terén

Kardos Ildikó, Veszprém
Szerkesztette: admin
2013. március 26. kedd, 21:14
Drága Magyar testvéreim, ébresztő! Akik ma itt megjelentek, megtiszteltek jelenlétükkel virtuálisan.
Kedves Magyarok!

Nemes szándék vezérelt, nem a gyűlöletkeltés, nem a hangos és értelmetlen vita gerjesztése. Megoldásért, tettekért, amolyan emberi megnyilvánulásként ragadok virtuális tollat ennyi esetben. Nem csak Magyar társaimhoz, társaimért, hanem bizony azokért is irkát fogok, akik sajnos saját fajtáik miatt vannak minősítve, elítélve, megítélve még akkor is, ha többen közülük bizony szégyenlik táraik tettét. Mert tudunk róluk, hogy bizony köztük is van, aki nap, mint nap azért imádkozik, ha szörnyűség, gyalázat üti fel fejét médiának köszönhetően legtöbb esetben, hogy csak megint ne Kisebbség legyen az esetleges elkövető. Már amikor média nem tusol épp, vagy nem ferdít. Nagyon sokan vagyunk, akik ezt tudjuk és tisztában vagyunk azzal is hányan közülük tesznek is azért, hogy magukról mossák a rájuk tett terhet, azonosítás terhét. Továbbá hányan vagyunk mi magyarok, akik összefogásra hívjuk fel a figyelmet, hol vers formában, hol cikk formájában. Viszont most nem Rólunk beszélnék, írnék első sorban. Az elmúlt évtizedek megcsonkított családok, ártatlan áldozatok miatt állok érthetetlen itt…
Igen. Megrendülve, sokszor tehetetlenül, de mégis megoldást keresve. Mert ez muszáj, hogy mindenkinek fontos legyen. Akár anya, akár apa az illető, akár csak egyszerűen élni, akaró-kívánó Magyar emberekről, állampolgárokról beszélek. Nagyon fontos téma ez, hisz sajnos ezzel a problémával foglalkozni kell, megoldás kell rá, embereknek tudniuk kell, hogy sajnos, ha már fennáll ez az óriási probléma, ha már sok esetben a biztonságunk bizonyos rendeletek miatt nem lehet biztonság sem, mi összefogással, összetartással egymásra odafigyeléssel próbáljuk kicsit visszaszorítani a már-már visszaszoríthatatlant is akár. Nagyon fontos, hogy Magyar, a Magyart segítse, védje és odafigyeljünk végre egymásra, Magyar-magyar farkasa ne lehessen tovább!

Ellenzékhez, moderátorhoz szólnék pár mondatot és tovább is haladnék...

Gyengébbek kedvéért, konkrétan:
…bal liberális médiumok, kormánypárti politikusok, cigány jogvédők, Kolompár, Orbán, Rigófüttyös Dániel és társai kijelentem, hogy nem a cigányság ellen vagyok, firkálok. De nem is a zsidóság ellen, mint faj. Hanem a cigány bűnözés megállításáért, továbbá a zsidó önkényuralom ellen!
Nem ugyanaz a kettő!

A gárda nevében is szólok pár sort én, mint laikus, hisz nem vagyok sem Gárdista, sem Hungarista, épp csak magyar próbálok maradni szűkké vált otthonomban, édes hazám árnyékában.
Az a baj, hogy Magyar emberek közt is sokan félnek és felhorkantanak, sajnos nincsenek tisztában sem azzal, mit képvisel az az ember, aki büszkén vállalva, felvállalja a Magyarok bánatát, és tenni is képes értük.
A média egy csodaszer, csak épp nem pozitív irányban teszi a csodáit, hanem nagyon sok esetben ellenünk dolgozik, sokunk tudjuk is mire megy ki az ilyen "játék" is.

(Szerkesztőségi megjegyzés: A kedves olvasó szíves figyelmét felhívjuk arra a tényre, hogy a Kárpáti Harsona a Magyar Nemzet lapja, amely teljes egészében mentes a mindenkori háttérhatalomtól, azok csicskás bérenceitől és a begyepesedett kommunista ivadékoktól – ezt a lapot, a MEDIAREK Corporation – mediális, reklám és kiadói tevékenységekkel foglalkozó cég adja ki, szerkeszti és üzemelteti.)

Csak figyelem elterelés, vagy teljes figyelem megvonás pont a lényegről. Ez miért is működik ennyire frappánsul?
Halkan jegyzem...azért, mert a magyar még alszik, vagy vak, vagy csak megtört és meggyötört a végletekig kifacsart lelkileg és minden téren. A Gárdát életre hívó Jobbik rend párti. Én kérem, csupán rendet szeretnék látni, így nem horkanok fel, ha Gárdistát látok. Halkan jegyzem meg, hogy jogkövető, törvénytisztelő lakosság megvédése mindenfajta bűnözőtől, így a hazánk nagy területeit rettegésben tartó kisebbség bűnözői hordáktól szemben is az állam feladata lenne!!! De kérdem én!! Ellátja-e ezt a funkcióját a Magyar Köztársaság? Nem minden esetben képes rá, hisz az Ő keze, kezük is kötött:), képzeletbeli szamár létránkon láthatjuk legfelsőbb szinten kik állnak és kik mozgatják jó marionett bábuként a többit, velük aztán minket is sajnos. Kit így, kit úgy, de lássuk be ez így van. Irányítva vagyunk, ami nem is lenne gond, ha a legfelsőbb fokon álló személynek az lenne a fontos, hogy magyarnak jó legyen. Hogy a magyarnak joga maradjon. Joga maradjon élni, lélegezni tisztességben gyermeket nevelni, családot eltartani. No de kérdem én hányan is képesek ezt az alapvető dolgot ellátni köztünk is magyarok? És ha nem vagyunk már rá képesek itthon becsületben, tisztességben az hány év kitartó munkája volt és mi volt ezzel a célja a "magasságosoknak"? Ez nem minden esetben csak az Ő, mi szégyenük!
Tovább megyek, hisz kissé elkanyarodtam a témámtól. A szervek ellátják, rendben feladatukat?
Itthon kérem, nincs ugye cigány bűnözés??? Bizony, hogy van!
Ha nem lenne, akkor, még ma is élne Szögi Lajos tanár úr.
Amíg ilyen eseteknek kell történni - gyalázatos mód, ADDIG GYALÁZATOS MÓD fogunk is beszélni róla....SOHA TÖBBÉ OLASZLISZKÁT sem, Bándy Kata ügyet sem, soha többé egyet sem! Hány sportolónak kell még meghalni és hány ártatlan gyermek lesz még agyon szúrva???
Csupán ezért írok és - ezért írunk.
Nem azért, mert nincs jobb dolgom, dolgunk!!!...
Soha többé család anyák, apák meggyilkolását, gyermekeink megölését!
Soha többé magukat megvédeni nem tudó idős emberek kirablását és agyonverését, tanárok felpofozását, a fejük falba verését a diákjaik szeme láttára.
Soha többé nem akarunk hiába ontott vért! Szégyen és gyalázat, ha fejet hajtva elhaladunk a baj forrása mellett.
Magyar országon csak néhány év börtön ÉS NEM HALÁL a büntetése annak, aki megerőszakol, benzinnel lelocsol, majd felgyújt és így szörnyű kínokat okozva gyilkol meg egy Magyart????
MI EZ, HA NEM USZÍTÁS A RENDSZER ELLEN???
Vagy bármilyen eszközzel ont is vért, olt életet..Itt már bármit lehet annak, aki nem magyar????

Kis érdekesség...
A Jobbik a Btk. szigorítását követeli! Többek közt a Jobbik Magyar országért Mozgalom áttörte a média hallgatásának falát, és több év kitartó munkájával és szemüket, fülüket nyitogató állampolgároknak köszönhetően, a közbeszéd szintjére emelte, emelkedhetett, hogy ez a probléma létezik!
Legyen súlyos büntetés (minősített esetben, halálbüntetés!) Bándy Kata ügye tán pont az i-re lehet sajnos. Vagy azok az esetek, mikor közismert személy válik áldozatul, hisz ha én, vagy Te - ma esetleg áldozat leszel - esetleg a szomszédod sápítozik egy nagyot......
Visszatartó erő lehet minden bűnt elkövetni szándékozó számára - én nagyon bízom ebben - tán utolsó mentsvár lehetne!
A kisebbség bűnözés létezésének tényét mára már bárkinek is nehéz lenne tagadnia. És ne is akarjuk tovább tagadni, mert már borzasztóan sok gyalázat született és vitt halálba sajnos Embereket - itt Magyarföldön..
Muszáj, hogy kidolgozzunk, kidolgozzanak végre egy új kisebbség programot, amelyet meg kell ismertetnünk és el kell fogadtatnunk a társadalommal. Mert bizony, ha közösen nem teszünk semmit, láthatjuk az áldozatok száma napról-napra nőni fog, és mi magunk is kisebbséggé válunk, mert igen csak elfogyunk és még egyelőre kurtítva sajnos a Magyar van, a Magyar van kitéve a mindennapos atrocitásoknak is...
Hogy a szerencsésebb esetet is kiemeljem, ami nem végződik halállal szerencsére. Hatékonyságra lenne szükség, hatékony, működtetető, elfogadott jogszabályra, melynek nem betartása következményekkel jár!
Alapvető jogunk - nem félni saját hazánkban.
Alapvető jogom - életben hazavárnom gyermekemet!
Alapvető jogom - vagyonom, tisztességem, becsületem, tisztaságom megmaradása.

Meg kell szüntetni a romák, zsidók pozitív diszkriminációját, velük szembeni bánásmódját. Ezeket a jogszabályokat el kell törölni, meg kell semmisíteni minden olyan törvényt, jogszabályt vagy rendeletet, amely demokráciában megengedhetetlen módon a cigányságot és zsidóságot hazánk nem cigány és nem zsidó állampolgáraival szemben kivételezett helyzetbe tolja!
Ha nem mondjuk ki a baj forrását, ha nem adunk hangot a baj nevének elfedjük a bajunkat. Aki pedig így tesz, fokozza a bajt. Kezeskedik Nekik. És a már meglévő áldozatokat gyalázza vele! Lássuk be. Kisebbség is tisztában van azzal a ténnyel, hogy az Ő törvényeik írott, - íratlan törvényeikre gondolván, szöges ellentétben állnak európai normával szemben. Közösségeik nagy része, többsége nem is hajlandó beilleszkedni, vagy olyan viselkedési formát követni, ami akár az egymás mellett élést lehetővé tenné. És ez magában is elég nagy probléma. Az, hogy kontroll nélkül segélyeken élnek közülük nagyon sokan, már nem is említeném inkább.

Aki ingyen akar élni, más kárára - az haladjon el másfelé.

És az is haladjon haza, aki ma itt kárpótlásból akar élni és él is, mikor a saját nagyszülőink télen megfagynak saját házukban, holott Ők végig robotolták BECSÜLETBEN az életüket!!!!
Nagyon szépen kérjük mindenkit, aki nem Magyar és a mi kárunkra lebzsel itt, az menjen haza!
Mert bizony, a bűnözések rengetek alapja a pénzvágy, majd jönnek az egyéb aberrált megnyilvánulások velünk szemben. Tisztelet a kivételnek, ismét kihangsúlyozom!
Viszont elodázhatatlannak vélem többedmagammal egy új kisebbségpolitika kidolgozását.
Lássuk be, itt az ideje.
Nagyon jó friss alap lehetne ez is a kisebbségi bűnözés visszafogásához. Szeretném, ha világossá válna, ha a Magyar-cigány, avagy Magyar-zsidó etnikai feszültségek fennmaradjanak, az meleg ágya a mai fennálló gondnak, ami miatt épp itt ülök jelen pillanatban ismét és írok..

Etnikai gyújtogatókra nincs szükség!
Nincs szükség olyan egyedekre, akik torzítva tálalnak elénk tényeket.
Magyarok!
Élhető hazát akarjunk végre-valahára!
A mai Államunk, nem annyira - az így - ebben a formában. Megalkuvás, félelemmentes tiszta élhető életet szeretnék kívánni minden Igaz és tisztességes Magyar társamnak, állampolgárnak! Semmi mást nem kívánok ebben a pillanatban sem, minthogy:

Magyar, a magyarnak farkasa ne legyen. Összefogást vágyom és szebb jelen után áhítozom, imádkozom, írok.
Köszönöm a figyelmet...

Veszprém, 2013. március 26.

Kardos Ildikó
Kárpáti Harsona munkatársa

2013. március 17., vasárnap

Isteni közbeavatkozás!!!

"Az Úristen megelégelte a magyarok egymás elleni acsarkodását, és magához kéretett egy magyart. Az angyalok nem sokat találtak, mert mindegyik készülődött március 15-ére. (A pokolban lett volna kit kérdezni, de ott nem olyan magyarok múlatták napjaikat, akiknek szívügyük lett volna a magyar nemzet sorsa.) Gábriel arkangyal csupán egyet talált, aki nem csinált semmit. Egy lépcsőn ült kardjára támaszkodva, és nézte a mennyei táblagépét, amelyen valami parlamenti közvetítés volt Pest-Budából. De kapcsolták Brüsszelt is, ahol magyarok beszéltek. Vagy inkább csak magyarul beszéltek, Magyarország ellen. A magyar pedig ült ott, s a fejét csóválta egyfolytában.
- A ruhádról ítélve te magyar vagy – szólt neki Gábriel, mire az felnézett és igennel válaszolt.
- Hogy hívnak?
- Zrínyi Miklósnak. Költő vagyok, Gábriel. Már megtanulhattad volna ötszáz év alatt, hiszen mindennap találkozunk.
- Jó, jó, tényleg. De most gyere velem, mert vár az Úr, beszélni akar veled. A magyarok nem férnek a bőrükbe odalenn a Földön. Valamit tenni kellene.
- Megyek – volt a rövid válasz, majd feltápászkodott a lépcsőről, s elindult Gábriel mellett a trónterem felé.
- Hívattál Uram – hajolt meg Zrínyi az Úr előtt. Parancsolj velem!
- Én már a magyarnak nem parancsolok. Úgyis hiába. Csak kérdeznék valamit. Milliószámra vannak, akik odalentről kérik, hogy segítsek a népeden, de a másik milliók rám sem hederítenek. Gyűlölnek, pedig nem bántottam őket soha. Akik hozzám imádkoznak, azok is úgy utálják egymást sokszor, mint a kutya meg a macska. A pártokról nem is beszélek. Valahogy azért meg kellene mentenem ezt a népet, mert olyan szépen tudnak fohászkodni.
- Igen Uram, de gondolkodj csak! Mikor fohászkodtak Hozzád ezek a magyarok?
- No, várj csak, várj! Például akkor, amikor Te feljöttél ide és a török aprította a népet. Meg akkor is, amikor 1849-ben elindult a bosszúhadjárat. Meg akkor is, amikor Kun Béla meg az a Pokolra való Sámueli végiggyilkolták Magyarországot. Meg akkor is, amikor Trianonban - mérgemben - megengedtem, hogy felosszák Magyarországot, mert elüldözték a királyukat, akit a Szent Koronával illettem.
- Esedeztek-e ezek a magyarok, Uram, amikor jól ment a soruk?
- Nem. Valóban nem!
- Akkor mire vársz? Nézd meg, mit csinálnak ma is! Külországban ócsárolják egymást mások előtt, amit még a cigány sem tesz, ha összevész a feleségével. Bent az országban lázítják az ifjúságot, s úgy készülnek a nemzeti ünnepükre is, hogy tüzet okádnak egymásra. Mutasd meg nekik Uram, hogy miként lehet összetartaniuk! Küldj rájuk valami megpróbáltatást! S meglátod, igazam volt, amikor azt írtam egyik versemben, hogy "jó nép a magyar, ha van kinek engedelmeskedjék". Ha bajban van, ha bántják, akkor bizony összetart.

Az Úr elgondolkodott Zrínyi szavain és igazat adott neki. "Hát lám, mit tesz ma, ha baj éri?!" - gondolta az Úr, s elindította a hófelhőket. Amikor a szél kezdte keverni az utakon, először úgy szidták a Fennvalót, ahogy a szájukon kifért. Amikor rájuk sötétedett, és a szél még erősebben tépte őket, a telefonjuk lemerült, az üzemanyag pedig egyre csak fogyott, ahogy fűtöttek az autóban, halkabb lett a szitkozódás. Később elhangzott az első "Istenem, Istenem!" is. Még később "Édes, jó Istenem! Csak most segíts!" Éjfélkor már eszébe jutott sokaknak a "Miatyánk" is. És eljött az ünnep napja, március 15-e. A hó és a szél még mindig tombolt, s mert annak idején 1848-ban is ostoba gyűlölködés volt a magyarok részéről az osztrákok irányába, az Úr még megmutatta, hogy akit gyűlölünk, hát pont az segít ki a bajból. Osztrák hókotrók jelentek meg az autópályán, s később mentőautók is érkeztek. A magyarok pedig imádkoztak, fohászkodtak, és senki sem gondolt arra, ami ezen a napon az ünnepi beszédekben központi téma lett volna: Az Osztrák mint történelmi ellenség.

Az Úr ismét magához kérette Zrínyit.
– Igazad volt Zrínyi Miklós. Ma a magyarok ünnepén volt zsíros kenyér, szállás, forró tea, várandós édesanya mozdonyban utaztatása a szülészetre, összetartás és segítség. Nem kérdezte meg magyar a másik magyartól, hogy melyik párthoz tartozik, s nem vette el a poharat a másik szájától, mert annak nagy Magyarország térkép volt a kocsijára ragasztva. Igazad van, Zrínyi Miklós, a magyarnak nem szabad gondtalan életet adnom. Mert akik jól élnek, mert hazudoztak a népnek, és a balga nép a parlamentbe juttatta őket, még most sem tartják a szájukat, még most is gyűlölködnek, még ma is egymás ellen uszítják – uszítanák – a népet. De ma nem figyel rájuk senki. Mert egymáson segítenek, s nincs idejük a gyűlölködésre. Ha a sok ellenzéki, patkányviselkedésű bűnöző nem hergeti őket, akkor ez a nép, jó nép sanyargatás nélkül is. Látod, Márton püspök földjén nem esik, s nem is fúj. Mert ők megköszönik a rosszat és a jót egyaránt. Egykor hálátlanok voltak, de Trianon óta keresztet viselnek, mégis hisznek és hűek hozzám. Ők mentik majd meg ezt a mélyre csúszott és állhatatlan anyaországi nemzetet is, hidd el!
- Hogy lesz Uram eztán? Mindig szenvednie kell ennek a nemzetnek, hogy megmaradjon?
- Valahogy úgy. Hacsak meg nem érti végre, hogy a szeretet és a hit sokkal többet ér, s nagyobb biztonságot ad, mint a pénz, a hatalom, és a gyűlölség. Egyelőre azonban olykor kell neki a hó, a szél, az árvíz, a megalázatás. De ne hidd, jó Zrínyi Miklós, hogy nem sajnálom őket. Én boldogságot akarok adni nekik. Egyszer majdcsak elfogadják...

Zrínyi szomorúan elballagott a trónteremből, s megint csak a fejét csóválva mormogta: "Optimista vagy, Uram, nagyon optimista. De én már ötszáz éve tudom, hogy ez csak akkor jó nép, ha bajban van, s ha van kinek engedelmeskednie." Az Úr pedig megmosolyogta Zrínyi gondolatait, mert látta, hogy a hó és a szél sokakban nem csak erre a drámai éjszakára adta vissza a hitet!...


Stoffán György: "Zrínyi és a Fennvaló - Majdnem népmese" című esszéje alapján (rövidített változat)"


2013. március 3., vasárnap

MAG népe vagyunk!!!


                                                         

"Erdélyi Magyar"

"Szinte akaratomon kívül belecsöppentem  a "fácsén" egy skinhead-es (részben neonáci) beszélgetésbe. olyan érzésem van, hogy a srácok, akik azon a bizonyos oldalon részt vesznek, többnyire fiatalok, kevés élet-tapasztalattal mögöttük, igazából jót akarnak Magyarországnak és a magyaroknak, csak nem igazán találják a megfelelő utat. hátha segít nekik egy kicsit a tájékozodásban az alábbi írás:

Srácok, most figyeljetek jól rám: a Magyarok soha nem voltak olyan kegyetlen népség, mint a nyugat európai fehér típus (pld. latin, germán, angolszász, stb.), akik népek ezreit pusztították ki szerte a földünkön. mi, Magyarok, ennél sokkal magasztosabb népek voltunk és remélhetőleg vagyunk még mindig: a valamikori MahGar szerzetesek népe, akik az eredeti Ősi-Napkereszténység szerzetesei voltak, vagyis a Mágus papoké. a köréjük sereglett és tanításaikat átvett népekből alakult ki idővel a "Mag Népe", azaz a Magyarság. a legrégebbi írás, a Róvás, Anyahitától származik (a mi Szíriuszi Ősanyánk) és Mágus papok terjesztették el, amiből később kialakultak a többi írások is. Hunor és Magor vállvetve harcoltak és nem legyőzve egymást, mint ahogyan azt a zsidók és a nyugatiak teszik: Káin megöli Ábelt, Romulus legyőzi Remust, stb.. a Magyarok ereje mindig is a mellérendelésben rejlett: "ha mellém állsz, testvér vagy". őseinknél nem a romlott rómaiak "oszd meg és uralkodj" volt a mérvadó. a romlás nálunk akkor kezdődött, amikor a "Hazatérés" után 104 évvel, vagyis kereken 1000-ben az Államalapítás után, rendelettel betiltattak mindent, ami ősmagyar volt, elsősorban Napkeresztény hitünket és régi írásunkat. onnan kezdve kötelezték a magyarságot a hamisított és azzal együtt velejéig romlott zsidó-keresztény hit felvételére, "tüzzel, vassal, hogyha kell".
 ha valaki azt tartja magáról, hogy "igaz magyar ember", onnan kezdve eleve értelmetlen, hogy erőszakban, pláné náci elmékben gondolkozzon. "aki fegyvert ragad, fegyver által vész el". Hitler sosem rejtette véka alá, hogy a magyarok csak rabszolgának kellettek volna a Nagy Germán Birodalomban. nekünk, Magyaroknak, a spirituális, vagyis eszmei harcban kell hogy legyen minden reménységünk, mert abban vagyunk jók. fogjunk össze, és amikor 15 millió magyar együttesen Királyt követel magának, akkor megkapjuk Őt!!! az a király nem akármilyen király, a magyarok királya, Apostoli király! tudjátok Ti azt, hogy ez mit jelent? Apostoli király azt jelenti, hogy a mi királyunknak apostoli jogköre van, ami túlmutat az evilági ügyeknél! a Magyarok Királya a mindenkori pápa fölött áll, és ha úgy akarja, még a pápát is lecserélheti! hát aztán minek van nekünk "Szent Koronánk?" a Kárpát medence a Szent Korona Őfelsége fennhatósága alá esik, a Kárpát medence egy természetes határokkal rendelkező ország, több mint 1000 éve! kinek van ennyi történelme rajtunk kívül Európában? a jó hír az, hogy a Szent Korona újból müködésben van, nemsokára csodák fognak történni Magyarországon és ha mi Magyarok észnél vagyunk, Mária Szűzanyánk, Magyarország Királynője, megsegít bennünket, és újból lesz szép és nemes Nagy Magyar Hazánk!"