Magamról

Saját fotó
Veszprém, Veszprém, Hungary
"Igazságot Magyarországnak!!!" - "Justice for Hungary!!!" - "Egy út van én ebben hiszek,a mindent elsöprö Szeretet,a rossz felett gyözni fog a Jóóó..." - "...a szándék meleg,A Kevés is Több lesz ha a SZÍVED adod vele..." - "Hiszek egy Istenben,Hiszek egy Hazában,Hiszek egy Isteni Örök Igazságban,Hiszek Nagy-Magyarország feltámadásában!!!" - "Egy az Isten,egy a NEMZET,bármily sebzett,bármily gyenge!!!" - "Érted élünk Drága Hon,VESSZEN,VESSZEN TRIANON!!!"

2011. szeptember 26., hétfő

Ez érdekes,olvassd el!!!

Kevesen tudják, hogy Nostradamus élete végén,
öregen és betegen
megrendelést kapott egy
magyar főembertől, hogy írjon
próféciákat Magyarországról. Ez a "nagyhírű és vitéz" nemzet
fia - mint ahogy az utolsó
versszakokban olvashatjuk -
háromezer ezüstöt fizetett
Nostradamusnak ezért a
munkáért. A megrendelő személyében gróf. Zrínyi
Miklósra ismerünk, a szigetvári
hősre, aki valóban három
hónappal élte túl a jóslatok
szerzőjét, s 1566. szept. 8.-án
halt hősi halált. Mint a vers megjósolja, a
"pogány" török még valóban
120 évig uralja Magyarországot,
és Zrínyi valóban két nép, a
magyar és a horvát közös hőse,
hisz Csáktornya szülötte. 62./ Lesz majd, hogy a pénz egyre
kevesebbet ér, s az emberek apraját eldobják, és hiába lesznek a pénzek
egyre szebbek, súlyuk miatt már a koldusok
sem hordják. Értéke nem lesz semmi a
munkának, és nem lesz semmi haszna a
pénznek, uzsorások magyar földre
licitálnak, gazdagok helyett fizetnek a
szegények. 64./ Róka, s hiéna vezeti a népet, alattuk szétesik az ország, a róka egyedül sokat téved, a hiéna megássa a sírját. Végtelen a nép ostobasága, de lassan feltámad az új erő, nem hallgat róka hiéna szavára, Pannónia nem lesz dögtemető. 75./ Jön új nemzedék, mely erős
lesz, és nem szégyelli többé, hogy
magyar, a vének nemzedéke önmagán
erőt vesz, s nem csak önmagának túr és
kapar. Erkölcsében megújul majd az
ország, és végre büszke lesz minden
fia, mert ámulatba ejti egész
Európát ezerszáz évnek elteltével
Pannónia. 84./ Az írott szó elhal majd, és egyre szegényebb lesz a
beszéd, a nemzetre egy talány hoz bajt, mely elveszi az emberek eszét. Egész nap otthonukban ülnek, bámulnak hazug, mozgó
képeket, s mire a bálványok ledőlnek, már alig születnek gyermekek. 94./ Keletről primitív barbár horda
tör nagy magyarságra nem először. A nép minden vagyonát
elhordja, a csőcselék a mélyből előtör. Megérkeznek a haza elárulói, sértődöttek és idegenek, tíz évig tudják a népet zsarolni vörös és sárga a címerben
eggyek. 86./ Ötven esztendő lejártán új világ
lesz, a magyarok végre kézbe veszik
sorsuk. Nem a pénz lesz az úr, hanem a
munka, a törvény az uzsorásokat
súlytja. Az ország még sokáig nem lesz
gazdag, de többé senki sem hal éhen, a néppel új királyt is
választanak, s kezdődik előlröl minden, mint
régen. 97./ Csak temetni tudnak, nem
ünnepelni, erejük gyorsan elfogy,
szalmaláng, türelmesek, de kitartásuk
semmi, vezérük rosszul végzi
mindahány. Költőiket elfelejtik gyorsan, akárcsak régi énekeiket, magyar se marad sok a honban, de magyarul szólnak - az
idegenek. 89./ Amit értelmes elme el sem
képzel, az megtörténik majd
Hungáriában. Senki nem boldogul erővel, sem
ésszel, csak gyilkos ármány és
ravaszság van. Dolgozni akarnál, de nincs
munka, pedig a földek parlagon
hevernek, aki eddig a munkáját csak unta, most koldusa lesz az
idegeneknek. 98./ Immár vén és beteges
koromban távoli nemzetnek ködképeit
láttam, Isten a tanúm, hogy amit eddig
mondtam, megtörténik egyszer majd a
valóságban. Nagyhírű és vitéz nemzet fia
kérte, lebbentsem előtte föl a jövő
fátylát - háromezer ezüst volt a
munkám bére, örvendenek neki koldusok és
árvák. 90./ Az erdőn túl él az ország jobbja, de számában kisebbek része, földjét az erősebb elrabolja, ezeregyszázból nyolcvan évre. Már csupán nyelvében él, de él
még, s gyarapszik, míg Erdőn innen
fogynak, az ő küzdelmük hozza el a
békét és egységét minden
magyaroknak. 99./ Akinek mindezt írtam
rendelésre, három hónappal él tovább, mint
jómagam. Csatát veszít, de a harcnak nem
lesz vége, minden ledőlt toronynak súlya
van. A pogány még százhúsz évig itt
lesz, de egyre jobban gyengül - személye két nemzet közt híd
lesz, s utódja nagy művet ír a
küzdelemről...

2011. szeptember 21., szerda

FIGYELEM!!! Rendőrségi figyelmeztetés!

Rendőrségi
ajánlás a népszámlálás
időszakára - Óvakodjunk a
trükkös csalóktól Védjük
lakásunkat, udvarunkat és
kertünket. 2011. október 1-je
és október 31-e közötti
időben nép- és
lakásszámlálásra, továbbá az
ebből kimaradtak 2011.
november 8-ig történő
pótösszeírásra kerül sor. A
bűnözők viszont ebben az
időszakban sem pihennek,
kihasználhatják ezt
lehetőséget, hogy pénzhez,
értékhez jussanak. Módszerük
legfőbb jellemzője lehet
például, hogy
számlálóbiztosnak kiadva
magukat kihasználják az
emberek jóhiszeműségét,
gyanakvásának hiányát és
figyelmüket elterelve
otthonaikba könnyű szerrel
bejutva tőlük különböző
értékeket (pl.: ékszereket,
készpénzt, stb.)
tulajdoníthatnak el.
Rendőrségi tapasztalat, hogy
a lopás tényét legtöbbször
csak később észlelik a
sértettek. Előfordulhat
viszont, hogy a kiszemelt
áldozat már azonnal észleli a
lopást, de FELHÍVJUK A
FIGYELMET, hogy ellenállni
csak az adott helyzet
mérlegelésével szabad, mert
az addig „csak”
megtévesztésre,
figyelemelterelésre
koncentráló elkövető a
zsákmány megszerzése
érdekében, akár a testi
épséget veszélyeztető
magatartást is tanúsíthat,
erőszakot alkalmazhat.
Célszerű mások (szomszédok,
járókelők) segítségét kérni. Mi
jellemző a trükkösen
elkövetett lopásra, illetve
csalásra? Az elkövetőkre
jellemző, hogy küllemük
ápolt, rendezett, modoruk
megnyerő, határozott
fellépésükkel beférkőzhetnek
az emberek bizalmába.
Sokféle hihető, életszerű
történetbe, legendákba
szövik bele a valójában
megtévesztő és mindig
haszonszerzésre irányuló
mondandójukat. A
népszámlás során „hivatalos
személy”-nek kiadva magukat
járhatnak házról házra, majd
miután bebocsátást nyernek a
lakásba, vagy házba, az
alkalmas pillanatban
elemelhetik értékeket. Bárhol
felbukkanhatnak az ország
területén! A bűnelkövetők
feladatmegosztása
kifinomult, modern hírközlési
kommunikálnak, és
sorozatban követhetnek el
hasonló bűncselekményeket.
Kérjük, hogy a későbbi
felderítés érdekében a lehető
legtöbb adatot adják
számunkra az elkövetőkről, az
általuk használt gépjárműről.
Miről ismerhető fel a
számlálóbiztos? Magyarország
területén 2011. szeptember
27. és 30. közötti időben,
mintegy 40 000
számlálóbiztos minden egyes
lakott épületbe (lakás, családi
ház) eljuttat egy-egy
úgynevezett adatfelvételi
csomagot. Ezen szerepel az
összeíró személy neve,
azonosítója és telefonszáma.
eszközökkel Az
számlálóbiztosok személyét a
Központi Statisztikai Hivatal
ingyenesen hívható, zöld
számain ellenőrizhetik le!
06-80-200-014,
06-80-200-224 A
számlálóbiztos magát
számlálóbiztosi igazolvánnyal
igazolja, amelyen szerepel a
neve és aláírása, az
azonosítószáma, valamint a
kártya hátoldalán a település
jegyzőjének az aláírása. A
számlálóbiztosi igazolvány
kizárólag a számlálóbiztos
személyazonosságát igazoló
fényképes igazolvánnyal
(személyi igazolvány,
jogosítvány, útlevél) együtt
érvényes. 2011. október 1. és
31. közötti időben a
számlálóbiztosok felkeresik a
lakásokat az összeírás,
valamint a papír alapú
önkitöltős kérdőívek
begyűjtése miatt. 2011.
november 1. és 8. között
pótösszeírásra kerül sor a
kérdező biztosok által,
hagyományos úton, továbbá
lehetőség nyílik az
összeírásra, a település
polgármesteri hivatalában. .
Amennyiben bármely okból
kétsége merülne fel, értesítse
a rendőrséget az ingyenesen
hívható 107, vagy 112-es
számon! Hogyan előzhetjük
meg a bajt? A népszámlás
időszaka mindenki előtt
ismert. Annak érdekében,
hogy ne váljanak trükkös
lopás, vagy csalás áldozatává,
készüljenek fel a
számlálóbiztosok fogadására,
akiknek érkezéséről az
adatszolgáltatói csomagon
vagy a címen hagyott
értesítőn megadott
elérhetőségen
tájékozódhatnak. A
népszámlálás során a
személyes okirataikat a
számlálóbiztosok nem
kérhetik el, ők viszont hitelt
érdemlően, okmányaikkal
tudják magukat igazolni. Ha
idegent engednek be
otthonukba, soha ne hagyják
felügyelet nélkül! Több
ismeretlen látogató esetén,
ha lehetőség van rá, javasolt
egy rokont, vagy szomszédot
is áthívni a biztonság
megteremtése érdekében. A
számlálóbiztosok érkezése
kiszámítható, de mint arra
felhívtuk a figyelmet ebben
az időszakban
megjelenhetnek a trükkös
csalók is. Az áldozattá válás
elkerülése érdekében
értékeit (ékszerek, készpénz,
takarékbetétkönyv,
bankkártya, stb.) kezelje a
személyes okmányaitól
(személyi igazolvány,
lakcímkártya, útlevél,
jogosítvány, TAJ kártya, adó
kártya, stb.) külön. Mi a
teendő a bajban? Azonnal
értesítse a rendőrséget az
ingyenesen hívható 107-es,
vagy a 112-es segélyhívó
számokon, vagy korábbi
bűncselekményre utaló adat
esetén névtelenül hívhatja a
rendőrség által működtetett
Telefontanú ingyenes számát
is: 06-80/ 551-111.

2011. szeptember 19., hétfő

A Gyarmat neve Magyarország!!! :(

A gyarmat neve:MAGYARORSZÁG
Az elmúlt húsz év kormányai a privatizációval egy nemzetet fosztottak meg összes termelőeszközétől és piacától,a magyarok ráadásul már saját pénzük felett sem rendelkeznek-jelentette ki lapunknak Rozgonyi Ernő, az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának tagja.A jobbikos képviselő szerint Magyarország ma minden szempontból gyarmati sorban van.

Lehet-e legalább feltételezni,hogy a privatizációt jó szándékú, de alkalmatlan emberek vezényelték le az elmúlt 21 évben?
A magyar privatizáció a hülyeség csúcsteljesítménye lehetne, azonban kijelenthetjük, hogy pénzügyi és gazdasági ötletgazdáink, 20 éve regnáló kormányaink vezetői ennyire egyirányúan és ilyen huzamos ideig nem lehetnek pusztán ostobák és alkalmatlanok. Azonban egy idegen hatalom akaratának végrehajtóiként már megérthető következetesen nemzetromboló magatartásuk. Egy nemzetet megfosztottak minden termelőeszközétől és piacától, ráadásul olyan helyzetbe hozták, hogy még a saját pénze felett sem rendelkezik. EZT ÚGY HÍVJÁK, HOGY GYARMATI ÁLLAPOT. Nem igaz, hogy ezt nem lehetett előre látni. Ha én már 1991-ben láttam, hogy mi lesz a vége, akkor ezt a hivatásos politikusoknak még inkább tudniuk kellett.
Milyen üzleteket kötöttek az elmúlt 20 év kormányai?
Olyanokat, hogy a magánkézbe adott javakért a valós érték 10%-át vagy még annyit sem kapott az állam. Fontos megjegyezni, hogy még ez sem volt valódi bevétel, hiszen rögtön a folyamat elején 1 000 000 ember vesztette el a munkáját, akinek az ellátását fizetni kellett és kell ma is. Ráadásul a mélyen áron aluli értékesítés mellett odaadtuk a piacainkat is, ami szinte megfizethetetlen érték.Az élelmiszeripar eladásával pl. tönkreverték a parasztságot,a piacok elkótyavetyélésével pedig még a talajt is kihúzták a lábuk alól.
Annak idején miért kellett pl. eladni a Budapest-Airportot, ami éves szinten milliárdos nyereséget termelt az államnak?
Azért, mert útjában volt a globális tőkének. Ezek mögött a józan paraszti ésszel felfoghatatlan privatizációs ügyletek mögött nem lehet az ésszerűség nyomaira bukkanni. Ésszerűség helyett volt azonban célszerűség, mégpedig a globalizmus szempontjából. Ha úgy tetszik, a honfoglalók szempontjából. De beszélhetünk arról is, hogy mi történt a cukoriparral. Mára egyetlen cukorgyár maradt Magyarországon, az is külföldi kézben van. Az ország vezetői pedig még arról a cukorkvótáról is lemondtak, amit az EU jóváhagyott volna nekünk. Micsoda helyzet az, amikor sz ország déli részéből már évek óta horvátországi cukorgyárakba viszik a magyar cukorrépát?
A Kádár-rendszer utolsó évtizedében a teljes magyar téglaipart modernizálták, vadonatúj olasz berendezésekkel rakták tele a hazai téglagyárakat. Nekünk exportálnunk kellett volna és kellene ma is a téglát, ehelyett eladtuk a gyárakat, és most a külfölditől megvesszük az ő tégláját ide. PL. a privatizáció döntő részének a szükségtelenségét mutatja: úgy látszik, a magyar annyira hülye, illetve annak nézik, hogy a saját agyagát a legmodernebb eszközökkel nem képes kiégetni. Vagy ugyanez megvan a kereskedelemben is:Miért kellett beengedni a multkat? Tönkretették a kiskereskedőket. Miért? A magyar annyira ostoba, hogy a saját termékeit nem képes itthon eladni? Hát akkor 1000 éven keresztül hogyan adta el?
Egy szó, mint 100: az országot szó szerint gyarmati sorba taszító privatizációt csakis szánt szándékkal lehetett elkövetni valakinek a megbízásából. A magyar
kormányzatok szolgai módon levezényelték az ország fillérekért történő eladását.
Jó szándékú magyar emberek igyekeznek magyar boltokban, de legalább lehetőség szerint magyar terméket vásárolni. Ma már egyre inkább köztudott, hogy ez nem könnyű feladat, de a jó szándékú magyar ember el tudja helyezni a pénzét a magyar bankban?
A bankprivatizációnak az volt a célja, hogy ne legyen magyar pénzintézet, ne legyen magyar bankrendszer, s nem utolsó sorban: ne legyen magyar jegybank, ugyanis már az sincs, csupán annak hívják. Ennek kapcsán is kénytelen vagyok visszakanyarodni az előbb elmondottakhoz: Magyarország egy gyarmat. És sajnos jelenleg szinte kilátástalannak látom, hogy ebből a helyzetből ki tudjunk vergődni.
Nem azt mondom, hogy nem lehet, csak ahhoz nagy fokú elhatározottság és következetes politika szükséges és sajnos nem vagyok biztos benne, hogy ezt megengednék. Óriási késésben van az ország. És nem csupán ez elmúlt 8 évről van itt szó, ez az egész már az Antall-kormány idején elkezdődött. Nem tudni, hogy vették rá, de az ő jóváhagyásával elindult egy olyan folyamat, ami a véget jelentette. Magyarország eladása az értelmiség árulásának az egyenes következménye, mert a kezdetektől fogva törvényszerű volt, hogy a privatizáció oda fog vezetni, ahol most tartunk.
A privatizáció hogyan zajlott le az egykori kommunista tömb környező országaiban? Van olyan állam, amely ésszerűbben bánt az értékeivel?
Tény, hogy a piacgazdaságra való áttérés megköveteli, hogy a kizárólagos állami tulajdont bizonyos mértékig lebontsuk. Az igazi piacgazdaság feltételezi, hogy egy nemzetgazdaságban egymás mellett működjön az állami, a hazai illetve a külföldi
tőkés tulajdon valamint az önigazgató és önkormányzati tulajdon. Vegyük példának a cseheket! Mit csináltak a Skodával? Maradt Skoda, ugyanakkor megkapta a Wolkswagentől azokat a technikai ismereteket, aminek alapján olyan autókat tudnak gyártani, amelyeket elfogad egész Nyugat-Európa is. Ez egy jó privatizáció volt, mert enélkül a cseh autóipar meghalt volna. De ugyanezt nem lehetett volna nálunk is sikeresen alkalmazni mondjuk az autóbuszgyártással? Dehogynem! A csehek azonban mást is jobban csináltak. Rengeteg üzemet úgy privatizáltak, hogy dolgozói részvénytársaságokat hoztak létre, és ahhoz, hogy a dolgozóknak ehhez pénze is legyen, szinte kamat nélküli támogatásokat adtak, hogy meg tudják venni a részvényeket. Ezt a támogatást aztán a részvények hozamából fizették vissza.
Ebben az egész magyare privatizációban egyébként az a legnagyobb röhej, hogy miután az üzemeinket és a piacainkat az előző kormányok eladták, még olyan állami támogatásokban is részesítették a vásárlókat, hogy ingyen kaptak területet, közműveket, piacot, mindent, ráadásul hosszú évekig egy árva fillér adót nem fizettek be, vagyis a magyar emberek fiizettek azért, hogy aztán ezek a cégek lenyeljék az extraprofitot és azt kivigyék az országból. Ez a legnagyobb abszurdum!

2011. szeptember 10., szombat

"Zúg a Tömeg!!!"

Zúg a tömeg

Schán Zsuzsanna Katalin, 2011. augusztus 17., 18:52
Zúg a tömeg ...
Zúg a tömeg, és most még kér,
Súlyos hangjától reng a tér,
És összetart ki idáig szembeállt,
Mert most rájött végre,
Hogy nem testvér az ő ellensége.
Zúg a tömeg, s még figyelmeztet,
Itt állj, itt most épp elég,
És tűzre veti a hamis zászlót,
Mert nem kell több ígéret,
És nem kell több hamis szó.
Zúg a tömeg, és ha újra összeáll,
Néma haragja, akkor vad dühre vált,
Elseper mindent és semmit nem kímél,
És akkor majd benyújtja számláját,
Mivé lett e haza, mivé lett az ország?
2011. Május havában.8.-án
Nyikos Tibor