Magamról

Saját fotó
Veszprém, Veszprém, Hungary
"Igazságot Magyarországnak!!!" - "Justice for Hungary!!!" - "Egy út van én ebben hiszek,a mindent elsöprö Szeretet,a rossz felett gyözni fog a Jóóó..." - "...a szándék meleg,A Kevés is Több lesz ha a SZÍVED adod vele..." - "Hiszek egy Istenben,Hiszek egy Hazában,Hiszek egy Isteni Örök Igazságban,Hiszek Nagy-Magyarország feltámadásában!!!" - "Egy az Isten,egy a NEMZET,bármily sebzett,bármily gyenge!!!" - "Érted élünk Drága Hon,VESSZEN,VESSZEN TRIANON!!!"

2013. március 27., szerda

Ahogy én látom - pár gondolat a cigány és a zsidókérdés terén

Kardos Ildikó, Veszprém
Szerkesztette: admin
2013. március 26. kedd, 21:14
Drága Magyar testvéreim, ébresztő! Akik ma itt megjelentek, megtiszteltek jelenlétükkel virtuálisan.
Kedves Magyarok!

Nemes szándék vezérelt, nem a gyűlöletkeltés, nem a hangos és értelmetlen vita gerjesztése. Megoldásért, tettekért, amolyan emberi megnyilvánulásként ragadok virtuális tollat ennyi esetben. Nem csak Magyar társaimhoz, társaimért, hanem bizony azokért is irkát fogok, akik sajnos saját fajtáik miatt vannak minősítve, elítélve, megítélve még akkor is, ha többen közülük bizony szégyenlik táraik tettét. Mert tudunk róluk, hogy bizony köztük is van, aki nap, mint nap azért imádkozik, ha szörnyűség, gyalázat üti fel fejét médiának köszönhetően legtöbb esetben, hogy csak megint ne Kisebbség legyen az esetleges elkövető. Már amikor média nem tusol épp, vagy nem ferdít. Nagyon sokan vagyunk, akik ezt tudjuk és tisztában vagyunk azzal is hányan közülük tesznek is azért, hogy magukról mossák a rájuk tett terhet, azonosítás terhét. Továbbá hányan vagyunk mi magyarok, akik összefogásra hívjuk fel a figyelmet, hol vers formában, hol cikk formájában. Viszont most nem Rólunk beszélnék, írnék első sorban. Az elmúlt évtizedek megcsonkított családok, ártatlan áldozatok miatt állok érthetetlen itt…
Igen. Megrendülve, sokszor tehetetlenül, de mégis megoldást keresve. Mert ez muszáj, hogy mindenkinek fontos legyen. Akár anya, akár apa az illető, akár csak egyszerűen élni, akaró-kívánó Magyar emberekről, állampolgárokról beszélek. Nagyon fontos téma ez, hisz sajnos ezzel a problémával foglalkozni kell, megoldás kell rá, embereknek tudniuk kell, hogy sajnos, ha már fennáll ez az óriási probléma, ha már sok esetben a biztonságunk bizonyos rendeletek miatt nem lehet biztonság sem, mi összefogással, összetartással egymásra odafigyeléssel próbáljuk kicsit visszaszorítani a már-már visszaszoríthatatlant is akár. Nagyon fontos, hogy Magyar, a Magyart segítse, védje és odafigyeljünk végre egymásra, Magyar-magyar farkasa ne lehessen tovább!

Ellenzékhez, moderátorhoz szólnék pár mondatot és tovább is haladnék...

Gyengébbek kedvéért, konkrétan:
…bal liberális médiumok, kormánypárti politikusok, cigány jogvédők, Kolompár, Orbán, Rigófüttyös Dániel és társai kijelentem, hogy nem a cigányság ellen vagyok, firkálok. De nem is a zsidóság ellen, mint faj. Hanem a cigány bűnözés megállításáért, továbbá a zsidó önkényuralom ellen!
Nem ugyanaz a kettő!

A gárda nevében is szólok pár sort én, mint laikus, hisz nem vagyok sem Gárdista, sem Hungarista, épp csak magyar próbálok maradni szűkké vált otthonomban, édes hazám árnyékában.
Az a baj, hogy Magyar emberek közt is sokan félnek és felhorkantanak, sajnos nincsenek tisztában sem azzal, mit képvisel az az ember, aki büszkén vállalva, felvállalja a Magyarok bánatát, és tenni is képes értük.
A média egy csodaszer, csak épp nem pozitív irányban teszi a csodáit, hanem nagyon sok esetben ellenünk dolgozik, sokunk tudjuk is mire megy ki az ilyen "játék" is.

(Szerkesztőségi megjegyzés: A kedves olvasó szíves figyelmét felhívjuk arra a tényre, hogy a Kárpáti Harsona a Magyar Nemzet lapja, amely teljes egészében mentes a mindenkori háttérhatalomtól, azok csicskás bérenceitől és a begyepesedett kommunista ivadékoktól – ezt a lapot, a MEDIAREK Corporation – mediális, reklám és kiadói tevékenységekkel foglalkozó cég adja ki, szerkeszti és üzemelteti.)

Csak figyelem elterelés, vagy teljes figyelem megvonás pont a lényegről. Ez miért is működik ennyire frappánsul?
Halkan jegyzem...azért, mert a magyar még alszik, vagy vak, vagy csak megtört és meggyötört a végletekig kifacsart lelkileg és minden téren. A Gárdát életre hívó Jobbik rend párti. Én kérem, csupán rendet szeretnék látni, így nem horkanok fel, ha Gárdistát látok. Halkan jegyzem meg, hogy jogkövető, törvénytisztelő lakosság megvédése mindenfajta bűnözőtől, így a hazánk nagy területeit rettegésben tartó kisebbség bűnözői hordáktól szemben is az állam feladata lenne!!! De kérdem én!! Ellátja-e ezt a funkcióját a Magyar Köztársaság? Nem minden esetben képes rá, hisz az Ő keze, kezük is kötött:), képzeletbeli szamár létránkon láthatjuk legfelsőbb szinten kik állnak és kik mozgatják jó marionett bábuként a többit, velük aztán minket is sajnos. Kit így, kit úgy, de lássuk be ez így van. Irányítva vagyunk, ami nem is lenne gond, ha a legfelsőbb fokon álló személynek az lenne a fontos, hogy magyarnak jó legyen. Hogy a magyarnak joga maradjon. Joga maradjon élni, lélegezni tisztességben gyermeket nevelni, családot eltartani. No de kérdem én hányan is képesek ezt az alapvető dolgot ellátni köztünk is magyarok? És ha nem vagyunk már rá képesek itthon becsületben, tisztességben az hány év kitartó munkája volt és mi volt ezzel a célja a "magasságosoknak"? Ez nem minden esetben csak az Ő, mi szégyenük!
Tovább megyek, hisz kissé elkanyarodtam a témámtól. A szervek ellátják, rendben feladatukat?
Itthon kérem, nincs ugye cigány bűnözés??? Bizony, hogy van!
Ha nem lenne, akkor, még ma is élne Szögi Lajos tanár úr.
Amíg ilyen eseteknek kell történni - gyalázatos mód, ADDIG GYALÁZATOS MÓD fogunk is beszélni róla....SOHA TÖBBÉ OLASZLISZKÁT sem, Bándy Kata ügyet sem, soha többé egyet sem! Hány sportolónak kell még meghalni és hány ártatlan gyermek lesz még agyon szúrva???
Csupán ezért írok és - ezért írunk.
Nem azért, mert nincs jobb dolgom, dolgunk!!!...
Soha többé család anyák, apák meggyilkolását, gyermekeink megölését!
Soha többé magukat megvédeni nem tudó idős emberek kirablását és agyonverését, tanárok felpofozását, a fejük falba verését a diákjaik szeme láttára.
Soha többé nem akarunk hiába ontott vért! Szégyen és gyalázat, ha fejet hajtva elhaladunk a baj forrása mellett.
Magyar országon csak néhány év börtön ÉS NEM HALÁL a büntetése annak, aki megerőszakol, benzinnel lelocsol, majd felgyújt és így szörnyű kínokat okozva gyilkol meg egy Magyart????
MI EZ, HA NEM USZÍTÁS A RENDSZER ELLEN???
Vagy bármilyen eszközzel ont is vért, olt életet..Itt már bármit lehet annak, aki nem magyar????

Kis érdekesség...
A Jobbik a Btk. szigorítását követeli! Többek közt a Jobbik Magyar országért Mozgalom áttörte a média hallgatásának falát, és több év kitartó munkájával és szemüket, fülüket nyitogató állampolgároknak köszönhetően, a közbeszéd szintjére emelte, emelkedhetett, hogy ez a probléma létezik!
Legyen súlyos büntetés (minősített esetben, halálbüntetés!) Bándy Kata ügye tán pont az i-re lehet sajnos. Vagy azok az esetek, mikor közismert személy válik áldozatul, hisz ha én, vagy Te - ma esetleg áldozat leszel - esetleg a szomszédod sápítozik egy nagyot......
Visszatartó erő lehet minden bűnt elkövetni szándékozó számára - én nagyon bízom ebben - tán utolsó mentsvár lehetne!
A kisebbség bűnözés létezésének tényét mára már bárkinek is nehéz lenne tagadnia. És ne is akarjuk tovább tagadni, mert már borzasztóan sok gyalázat született és vitt halálba sajnos Embereket - itt Magyarföldön..
Muszáj, hogy kidolgozzunk, kidolgozzanak végre egy új kisebbség programot, amelyet meg kell ismertetnünk és el kell fogadtatnunk a társadalommal. Mert bizony, ha közösen nem teszünk semmit, láthatjuk az áldozatok száma napról-napra nőni fog, és mi magunk is kisebbséggé válunk, mert igen csak elfogyunk és még egyelőre kurtítva sajnos a Magyar van, a Magyar van kitéve a mindennapos atrocitásoknak is...
Hogy a szerencsésebb esetet is kiemeljem, ami nem végződik halállal szerencsére. Hatékonyságra lenne szükség, hatékony, működtetető, elfogadott jogszabályra, melynek nem betartása következményekkel jár!
Alapvető jogunk - nem félni saját hazánkban.
Alapvető jogom - életben hazavárnom gyermekemet!
Alapvető jogom - vagyonom, tisztességem, becsületem, tisztaságom megmaradása.

Meg kell szüntetni a romák, zsidók pozitív diszkriminációját, velük szembeni bánásmódját. Ezeket a jogszabályokat el kell törölni, meg kell semmisíteni minden olyan törvényt, jogszabályt vagy rendeletet, amely demokráciában megengedhetetlen módon a cigányságot és zsidóságot hazánk nem cigány és nem zsidó állampolgáraival szemben kivételezett helyzetbe tolja!
Ha nem mondjuk ki a baj forrását, ha nem adunk hangot a baj nevének elfedjük a bajunkat. Aki pedig így tesz, fokozza a bajt. Kezeskedik Nekik. És a már meglévő áldozatokat gyalázza vele! Lássuk be. Kisebbség is tisztában van azzal a ténnyel, hogy az Ő törvényeik írott, - íratlan törvényeikre gondolván, szöges ellentétben állnak európai normával szemben. Közösségeik nagy része, többsége nem is hajlandó beilleszkedni, vagy olyan viselkedési formát követni, ami akár az egymás mellett élést lehetővé tenné. És ez magában is elég nagy probléma. Az, hogy kontroll nélkül segélyeken élnek közülük nagyon sokan, már nem is említeném inkább.

Aki ingyen akar élni, más kárára - az haladjon el másfelé.

És az is haladjon haza, aki ma itt kárpótlásból akar élni és él is, mikor a saját nagyszülőink télen megfagynak saját házukban, holott Ők végig robotolták BECSÜLETBEN az életüket!!!!
Nagyon szépen kérjük mindenkit, aki nem Magyar és a mi kárunkra lebzsel itt, az menjen haza!
Mert bizony, a bűnözések rengetek alapja a pénzvágy, majd jönnek az egyéb aberrált megnyilvánulások velünk szemben. Tisztelet a kivételnek, ismét kihangsúlyozom!
Viszont elodázhatatlannak vélem többedmagammal egy új kisebbségpolitika kidolgozását.
Lássuk be, itt az ideje.
Nagyon jó friss alap lehetne ez is a kisebbségi bűnözés visszafogásához. Szeretném, ha világossá válna, ha a Magyar-cigány, avagy Magyar-zsidó etnikai feszültségek fennmaradjanak, az meleg ágya a mai fennálló gondnak, ami miatt épp itt ülök jelen pillanatban ismét és írok..

Etnikai gyújtogatókra nincs szükség!
Nincs szükség olyan egyedekre, akik torzítva tálalnak elénk tényeket.
Magyarok!
Élhető hazát akarjunk végre-valahára!
A mai Államunk, nem annyira - az így - ebben a formában. Megalkuvás, félelemmentes tiszta élhető életet szeretnék kívánni minden Igaz és tisztességes Magyar társamnak, állampolgárnak! Semmi mást nem kívánok ebben a pillanatban sem, minthogy:

Magyar, a magyarnak farkasa ne legyen. Összefogást vágyom és szebb jelen után áhítozom, imádkozom, írok.
Köszönöm a figyelmet...

Veszprém, 2013. március 26.

Kardos Ildikó
Kárpáti Harsona munkatársa

2 megjegyzés:

  1. Hozzászólnék csak annyit hogy az is menjen haza aki csak addig magyar amig itt van,amint hazaér ezt letagadja,pedig nyelvünket beszéli,ránk hivatkozik,de nem ismeri magát magyarnak mert ő más nép.OKÉ de akkor mejen haza a népéhez és ott élejn,vagy éljen meg,ne én tiszteljem már azért mert méltóztatott ide átfáradni kis hazánkba! Tisztelje ő a mi szokásainkat hagyományainkat és ha hazamegy ne fikázzon fujjozzon minket.Legyen ő bármilyen állampolgár,mert ez nonszensz és felháborító!!!!

    VálaszTörlés
  2. Mica. Jól látod. Köszönöm, hogy olvastad ezt az írásomat, bár véletlenül akadtam itt rá. Tisztelettel: Kardos Ildikó

    VálaszTörlés